Bảng giá xe & khuyến mãi

Phiên bản Giá bán lẻ Quà tặng đặc biệt
Xpander Cross 670.000.000

Đơn vị: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Quà tặng đặc biệt
Diesel 4×4 AT 1.345.000.000 VNĐ
Diesel 4×2 AT 1.110.000.000 VNĐ
Gastroline 4×4 AT

(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án)

1.200.000.000 VNĐ

Đơn vị: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Quà tặng đặc biệt
Xpander AT – Nhập khẩu (CBU) 630.000.000
Xpander AT – Lắp ráp trong nước (CKD) 630.000.000
Xpander MT
555.000.000

Đơn vị: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ Quà tặng đặc biệt
Attrage MT 375.000.000
Attrage CVT 460.000.000

Đơn vị: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ (VNĐ) Quà tặng đặc biệt
CVT 2.0 825.000.000
CVT 2.0 Premium 950.000.000
CVT 2.4 Premium 1.058.000.000

Đơn vị giá: VNĐ

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Quà tặng đặc biệt
4×4 AT MIVEC Premium 865.000.000
4×2 AT MIVEC Premium 740.000.000
4×4 MT MIVEC 675.000.000
4×2 AT MIVEC 630.000.000
 4×2 MT  600.000.000
* Ưu đãi đặc biệt cho các model xe sản xuất năm 2019.

Vui lòng liên hệ NPP để biết thông tin chi tiết

Đơn vị giá: VNĐ